Vítejte na oficiálních stránkách SDH Pokojov

Sbor byl založen v roce 1901 a působí v Pokojově více než 118 let. K 1. 1. 2019 měl sbor 46 členů.

Během celého roku se sbor dobrovolných hasičů podílí na řadě kulturních, sportovních a společenských akcí. Každoročně pořádá masopustní průvod masek, pálení čarodějnic, dětský den, drakiádu, lyžařské závody atd. Podílí se na řadě činností pro obec a občany Pokojova. V případě ohrožení sbor pomáhá při přírodních katastrofách (kroupy, záplavy, ...).

Obec Pokojov je malá obec na Vysočině, jejíž historie sahá až do roku 1353. Nachází se asi 13 km jihovýchodně od Žďáru nad Sázavou. V Pokojově žije 153 obyvatel.  

POZVÁNKA:


Soutěž
o Bohdalovský pohár

sobota 7. 9. 2019